Виготовлення печатки для експертів технічного нагляду

Печатка експерта технічного нагляду виконується круглої форми діаметром 40 мм, а такоже, виготовляється згідно постанови КМУ, що регулює діяльність експерта технагляду. Печатка експерта технічного нагляду містити наступний текст: прізвище, ім'я, по батькові; назва Міністерства; номер кваліфікаційного сертифіката; реєстраційний номер.

Контакти

тел. (096) 13-67-222

office@stampi.com.ua